zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

PODSUMOWANIE ROKU 2011. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

09.03.2012Tradycyjnie już przed zakończeniem pierwszego kwartału roku, w dniu 5.03.2012 r. obradowało pod przewodnictwem Piotra Rybskiego Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


Prezydium Zebrania. Od lewej: Ewa Filipów, Małgorzata Dąblewska- Prezes Zarządu, Agnieszka Jeleń- Sekretarz Zarządu i Piotr Rybski- Przewodniczący Walnego.


Przy ponad 70-procentowej frekwencji podsumowano działalność i wyniki osiągnięte w 2011 r., które zostały bardzo pozytywnie ocenione przez obecnych członków i przez Komisję Rewizyjną, wobec czego jednomyślnie udzielono Zarządowi absolutorium.

W roku 2011 Stowarzyszenie osiągnęło przychody na poziomie 158 604,46 zł oraz poniosło koszty na kwotę 165 021,79 zł – kwota ta dotyczy w całości wydatków związanych z realizacją celów statutowych, tj. pomocą finansową, pomocą rzeczową, organizacją balu charytatywnego oraz imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka.

Na wniosek Komisji Statutowej wprowadzono do Statutu możliwość powierzenia godności Prezesa Honorowego osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Stowarzyszenia, której dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia nadano Janowi Łokajowi, wieloletniemu hojnemu darczyńcy na rzecz Stowarzyszenia, tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia „Dajmy Dzieciom Miłość”.


Honorowy Członek Stowarzyszenia Jan Łokaj


Ze spraw personalnych warto odnotować zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej. Po rezygnacji z pracy w Komisji Jerzego Jabłońskiego, w jego miejsce wybrano Stefana Bentkowskiego. Sekretarz Stowarzyszenia- Agnieszka Jeleń ciepło podziękowała Jerzemu Jabłońskiemu za dotychczasową, owocną pracę na rzecz Stowarzyszenia.


Stefan Bentkowski- nowy członek Komisji Rewizyjnej
Wersja do druku
« inne aktualności